Kulturverksamhet

Alla elever från F-9 i Kils kommun ska få uppleva och praktisera kultur i skolan.

Alla skolor kommer under läsåret 2021/2022 arbeta med temat Du Jag Vi. I år fokuserar vi i Skapande skola på relationen till sig själv, relationen till varandra och på gemenskapen som vi tillsammans skapar. 

Rapporter

Här kan du läsa en sammanfattning om vad vi har gjort tidigare:

Skapande skola läsåret 2015-2016

Skapande skola läsåret 2016-2017

Skapande skola läsåret 2017-2018