Kulturverksamhet

Alla elever från F-9 i Kils kommun ska få uppleva och praktisera kultur i skolan.

Alla elever i Kils kommun kommer under läsåret 2023/2024 få prova nya arbetssätt, vara kreativa, träffa nya människor, olika yrken. Det är ju det som skolan handlar om. Att förberedas för livet utanför. Skapande skola ger möjligheten till detta genom bidraget.

Rapporter

Här kan du läsa en sammanfattning om vad vi har gjort tidigare:

Skapande skola läsåret 2015-2016

Skapande skola läsåret 2016-2017

Skapande skola läsåret 2017-2018