Turlistor skolskjuts 2022-2023

Här hittar du turlistor för skolskjuts. Vissa tider kan bli justerade efter inkörningsperioden som är ungefär två veckor. Hemresetiderna kommer att finnas på respektive skola.

Hitta till din skolas turlistor

Bodaskolan

BUSS 1 (TUR NR 1001) - påstigningsplats och tid
 • Björkenäs 26 06:38
 • Bjurdämman 06:38
 • S:a Grimstad 06:41
 • Bodaskolan 06:45
BUSS 6 (TUR NR 1075) - påstigningsplats och tid
 • Sannerudsskolan 06:45
 • Fageråsskolan 06:55
 • N:a Boda Sjön (badplats) 07:15
 • Boda kyrka 07:19
 • N:a Boda 07:19
 • Bodaskolan 07:22
BUSS 7 (TUR NR 1054) - påstigningsplats och tid
 • Björknäs 26 06:30
 • Ärtetan Skräddarbråten 06:40
 • Ärtetan Ljungby 06:48
 • Ärtetan där Nole 06:50
 • Björknäs 5 06:54
 • Högboda Gård 06:55
 • Högboda Gård Tomthaget 06:56
 • Björknäs 6 07:05
 • Högboda Rönnbacka 07:12
 • Högboda infarten 07:13
 • Brevik 07:17
 • Nyängen 07:20
 • Boda skola 07:26
 • Sannerudsskolan 07:55
BUSS 8 (TUR NR 1055) - påstigningsplats och tid
 • Lenemyrakorset 06:54
 • Lene Knappen 07:04
 • Lene Granlunden 07:05
 • Bodatorp 07:07
 • Östmarken Fjällsäter 07:25
 • Renstad Kvarnängen 07:33
 • Renstad 07:35
 • Renstad Lobacken 07:36
 • Takenetorp 07:39
 • Smedserud 5 07:42
 • Boda Skola 07:50

Fageråsskolan

BUSS 5 (TUR NR 1005) - påstigningsplats och tid
 • Sannerudsskolan 07:49
 • Vintervägen 07:53
 • Frykfors Edvardsberg 08:07
 • Skogs Gård 08:12
 • Prästbol 08:19
 • Karlsbol Åsen 08:21
 • Prästbol 10 08:23
 • Fageråsskolan 08:25
BUSS 6 (TUR NR 1004) - påstigningsplats och tid
 • Lene Åsen 07:36
 • Lene Berget 07:37
 • Lene Gönäsvägen 07:38
 • Säldebråten Där Väste 07:42
 • Södra Tummerud (vägficka v 61) 07:44
 • Säldebråten, Backen 07:48
 • Täppåsen 07:50
 • Forsnor 07:53
 • Tomta Sjöbråten 07:55
 • Halla Bygdegård 07:58
 • Bostället 08:04
 • Skållerud 08:06
 • Ås Strängnäs 08:14
 • Blankeberg 08:18
 • Lindesnar Sörgårn 08:21
 • Lindesnar Smebacken 08:21
 • Fageråsskolan 08:25
BUSS 9 (TUR NR 1007) - påstigningsplats och tid
 • Östra Glänne Nyhem 07:57
 • Svenserud 08:06
 • Gassebolskorset 08:15
 • Gönäs 08:17
 • Gönäs Banvaktstugan 08:19
 • Gönäsvägen 08:23
 • Fageråsskolan 08:25

Tolitaskolan

BUSS 9 (TUR NR 1033) - påstigningsplats och tid
 • Korset till Kammersrud 06:55
 • Nilsby Hägne 07:01
 • Korset till Tomthult 40 07:05
 • Nilsby 07:09
 • Norra Smedstad (vändplan) 07:13
 • Hasselbolshaget 07:14
 • Tolitavägen 07:16
 • Säby Gård 07:17
 • Kattnäsvägen 07:19
 • Annita 07:23
 • Nedre Bondestad Stora vägen hlp 1 07:24
 • Nedre Bondestad Stora vägen hlp 2 07:25
 • Nedre Bondestad Stora vägen hlp 3 07:26
 • Tolitaskolan 07:30
BUSS 9 (TUR NR 1066) - påstigningsplats och tid
 • Råglanda 07:33
 • Trångstad 14 07:35
 • Trångstad Dalen 07:37
 • Rudstorp Gatback 07:38
 • Sörby 2 07:44
 • Enås gård 07:45
 • Korsning Enås Haga/Enås Bostället 07:45
 • Trångstad Ås 07:51
 • Råglanda Gärdet 07:53
 • Tolitaskolan 07:55
BUSS 10 (TUR NR 1041) - påstigningsplats och tid
 • Edsbacken 06:55
 • Bodetta 3 06:56
 • Västra Ringstad 07:06
 • Högåsen där Öste 07:15
 • Tröstad Annedal 07:17
 • Korset Frykerudsvägen 07:20
 • Moholm 07:23
 • Pålstad gård 07:37
 • Tolitaskolan 07:40
BUSS 11 (TUR NR 1040) - påstigningsplats och tid
 • Nolby Gård 06:50
 • Edet 06:55
 • Frykåsen 07:02
 • Frykåsen 12 07:05
 • Forsnäs 07:07
 • Forsnäshaget 07:11
 • Övre Bondestad där Väst 07:15
 • Övre Bondestad, gamla skolan 07:17
 • Myrängsdrågen 07:24
 • Tolita, där väst 07:26
 • Tolita skola 07:30
BUSS 11 (TUR NR 1042) - påstigningsplats och tid
 • Söderås 07:32
 • Trångstad Säter 07:34
 • Trångstad Ängen 07:39
 • Trångstad Harsätterstorp 07:40
 • Tolita skolan 07:47

Vikstaskolan

BUSS 4 (TUR NR 1058) - påstigningsplats och tid
 • Hannäs 08:15
 • Tollstadtorps Gård 08:17
 • Tollestad 5 08:20
 • Tollestadbacken 08:21
 • Vikstaskolan 08:25
BUSS 10 (TUR NR 1060) - påstigningsplats och tid
 • Frykenslingan 07:55
 • Apertin Majorens väg 08:04
 • Apertin 08:07
 • Mogården 08:11
 • Stolpen (Måns Smeds väg) 08:17
 • Vikstaskolan 08:25
BUSS 2 (TUR NR 1057) - påstigningsplats och tid
 • Östra Gunnita 07:53
 • Gunnita 20 07:54
 • Framgården 07:56
 • Busshållplats Harkevål 07:58
 • Norra Rävlinge 08:00
 • Rävlinge 08:01
 • Sandlyckevägen 08:03
 • Äng 08:04
 • Fryksta Vattenverk 08:06
 • Vikstaskolan 08:10
BUSS 2 (TUR NR 1059) - påstigningsplats och tid
 • Stenen 08:20
 • Vikstaskolan 08:25
Buss 1 (Tur Nr 1136) - påstigningsplats och tid
 • Stenen (Kilslund) 08:10
 • Stenåsenskolan 08:15
 • Vikstaskolan 08:21
Buss 5 (Tur Nr 1149) - påstigningsplats och tid
 • Stenåsenskolan 08:15
 • Vikstaskolan 08:21

Sannerudsskolan F-9

BUSS 1 (TUR NR 1001) - påstigningsplats och tid
 • Björkenäs 06:35
 • Björkenäs 26 06:38
 • Bjurdämman 06:38
 • S:a Grimstad 06:41
 • Renstad Lobacken 06:50
 • Smedserud Höglunda 06:52
 • N:a Boda 06:55
 • Lenemyrakorset 07:04
 • Lene Lövåsen 07:04
 • Skårebol brofästet 07:40
 • Sannerudsskolan 07:50
BUSS 2 (TUR NR 1002) - påstigningsplats och tid
 • Karsbolsängen 06:35
 • Gönäs 06:45
 • Gassebolskorset 06.47
 • Karsbol 06:55
 • Skogs gård 07:02
 • Frykfors 07:03
 • Gunnita Högbacka 07:06
 • Frykfors Vattenverk 07:21
 • Frykenslingan 07:22
 • Lökene Mon 07:28
 • Apertin 07:29
 • Illberg 07:34
 • Sannerudsskolan 07:38
BUSS 3 (TUR NR 1003) - påstigningsplats och tid
 • Nilsby Hägne 06:50
 • Annita 07:08
 • Tollestad Gård 07:24
 • Tollesta Framvik 07:25
 • Tollestad 10 07:25
 • Tollestadbacken 07:25
 • Sandlyckevägen 07:25
 • Sannerudsskolan 07:40
BUSS 4 (TUR NR 1061) - påstigningsplats och tid
 • Frykåsen station 06:50
 • Södra Näs 06:55
 • Korset Frykerudsvägen 07:18
 • Ö:a Glänne Nyhem 07:19
 • Moholm 07:22
 • Tolita Granbacken 07:23
 • Tolita station 07:23
 • Trångstad Jonstorp 07:30
 • Trångstad 16 07:33
 • Rudstorp Gatback 07:35
 • Hannäs 07:37
 • Tollestad 10 07:38
 • Sannerudsskolan 07:40
BUSS 5 (TUR NR 1087) - påstigningsplats och tid
 • Tolitaskolan 07:30
 • Sörbymyren 07:35
 • Sörby 2 07:40
 • Rud 07:42
 • Hannäsvägen 07:45
 • Sannerudsskolan 07:50
BUSS 7 (TUR NR 1054) - påstigningsplats och tid
 • Ärtetan Ljungby 06:48
 • Björknäs 5 06:54
 • Högboda Gård 06:55
 • Högboda Gård Tomthaget 06:56
 • Brevik 07:17
 • Boda skola 07:26
 • Säldebråten Backen 07:32
 • Skållerud 07:43
 • Sannerudsskolan 07:52