Turlistor skolskjuts 2022-2023

Här hittar du turlistor för skolskjuts. Vissa tider kan bli justerade efter inkörningsperioden som är ungefär två veckor. Hemresetiderna kommer att finnas på respektive skola. Tänk på att vara ute i god tid (cirka fem minuter) vid din påstigningsplats, skolbussen har ingen möjlighet att vänta.

Hitta till din skolas turlistor

Bodaskolan

BUSS 6 (TUR NR 1075 jämn vecka) - påstigningsplats och tid
 • Sannerud skola 06:45
 • Fagerås skola, 06:55
 • Hagbacksvägen
 • N:a Boda Sjön (badplats) 07:15
 • Boda kyrka 07:18
 • Norra Boda 07:19
 • Boda skola 07:22
BUSS 6 (TUR NR 1076 udda vecka) - påstigningsplats och tid
 • Svanen 06:43
 • Sannerud skola 06:45
 • Fagerås skola, 06:55
 • Hagbacksvägen
 • Fagerås 06:56
 • N:a Boda sjön (badplats) 07:15
 • Boda kyrka 07:18
 • Norra Boda 07:19
 • Boda skola 07:22
BUSS 8 (TUR NR 1055) - påstigningsplats och tid
 • Lenemyrakorset 06:54
 • Lene Kappen 07:04
 • Lene Granlunden 07:05
 • Bodatorp 07:07
 • Östmarken Fjällsäter 07:25
 • Renstad Kvarnängen 07:33
 • Renstad 07:35
 • Renstad Lobacken 07:36
 • Takenetorp 07:39
 • Smedserud 5 07:42
 • Boda Skola 07:50
BUSS 7 (TUR NR 1054) - påstigningsplats och tid
 • Björknäs 26 06:30
 • Ärtetan Skräddarbråten 06:40
 • Ärtetan Ljungby 06:45
 • Ärtetan där Nole 06:46
 • Björknäs 5 06:47
 • Högboda Gård 06:50
 • S:a Grimstad
 • Björknäs 6 07:05
 • Högboda Rönnbacka 07:12
 • Högboda infarten 07:13
 • Brevik 07:17
 • Nyängen 07:20
 • Bodaskolan 07:30

Fageråsskolan

BUSS 5 (TUR NR 1005) - påstigningsplats och tid
 • Sannerudsskolan 07:50
 • Frykfors Edvardsberg 08:08
 • Skogs Gård 08:13
 • Prästbol 08:19
 • Karlsbol Åsen 08:22
 • Fagerås 08:23
 • Fageråsskolan 08:25
BUSS 6 (TUR NR 1004) - påstigningsplats och tid
 • Boda skola, när buss 7 anlänt
 • Lene Åsen 07:36
 • Lene Berget 07:37
 • Lene Gönäsvägen 07:38
 • Säldebråten Där Väste 07:42
 • Säldebråten, Bäckliden 07:44
 • Säldebråten, Backen 07:48
 • Täppåsen 07:50
 • Forsnor 07:53
 • Tomta Sjöbråten 07:55
 • Halla Bygdegård 07:58
 • Bostället 08:04
 • Skållerud 08:06
 • Ås 08:14
 • Lindesnar Sörgårn 08:21
 • Lindesnar Smebacken 
 • Hagbacksvägen
 • Fageråsskolan 08:25
BUSS 9 (TUR NR 1007) - påstigningsplats och tid
 • Östra Glänne Nyhem 07:57
 • Svenserud 08:06
 • Karsbolsängen Trafikplats 08:12
 • Gassebolskorset 08:15
 • Gönäs 08:17
 • Gönäs Banvaktstugan 08:19
 • Gönäsvägen 08:23
 • Fageråsskolan 08:25

Tolitaskolan

BUSS 9 (TUR NR 1033) - påstigningsplats och tid
 • Nilsby 07:00
 • Nilsby Hägne 07:02
 • Korset till Tomthult 40 07:05
 • Korset in till Kammersrud 07:10
 • Norra Smedstad (vändplan) 07:12
 • Hasselbolshaget 07:14
 • Tolitavägen 07:16
 • Säby Gård 07:17
 • Annita 07:23
 • Nedre Bondestad Stora vägen hlp 1 07:25
 • Nedre Bondestad Stora vägen hlp 2 07:26
 • Tolitaskolan 07:30
BUSS 9 (TUR NR 1066) - påstigningsplats och tid
 • Råglanda 07:33
 • Trångstad 14 07:35
 • Trångstad Dalen 07:37
 • Rudstorp Gatback 07:38
 • Sörby 2 07:44
 • Enås gård 07:45
 • Korsning Enås Haga/Enås Bostället 07:45
 • Trångstad Ås 07:51
 • Råglanda Gärdet 1 07:53
 • Tolitaskolan 07:55
BUSS 10 (TUR NR 1041) - påstigningsplats och tid
 • Nolby gård 06:50
 • Edet 06:54
 • Edsbacken 06:55
 • Bodetta 3 06:56
 • Västra Ringstad 07:06
 • Korset Frykerudsvägen 07:15
 • Högåsen där Öst 07:17
 • Tröstad Annedal 07:20
 • Moholm 07:23
 • Sandviken stugan 07:27
 • Tolitaskolan 07:35
BUSS 11 (TUR NR 1040) - påstigningsplats och tid
 • Södra Näs 06:58
 • Frykåsen 07:02
 • Frykåsen 12 07:09
 • Forsnäs 07:10
 • Forsnäshaget 07:13
 • Övre Bondestad där Väst 07:17
 • Övre Bondestad, gamla skolan 07:19
 • Myrängsdrågen 07:25
 • Ugglakorset 07:25
 • Tolita där väst 07:27
BUSS 11 (TUR NR 1042) - påstigningsplats och tid
 • Söderås 07:32
 • Trångstad Säter 07:34
 • Trångstad Ängen 07:39
 • Trångstad Harsätterstorp 07:40
 • Tolita skola 07:47
BUSS 5 (TUR NR 1077/1078) - påstigningsplats och tid
 • Sannerud skola 07:10
 • Skogsvägen 07:12
 • Skogsvägen 07:15
 • Rud 07:21
 • Tolita skola 07:31 invänta buss 9 och 11

Vikstaskolan

BUSS 4 (TUR NR 1058) - påstigningsplats och tid
 • Hannäs 08:15
 • Tollstadtorps Gård 08:17
 • Tollestad 5 08:20
 • Tollestadbacken 08:21
 • Vikstaskolan 08:25
BUSS 2 (TUR NR 1057) - påstigningsplats och tid
 • Östra Gunnita 07:53
 • Gunnita 20 07:54
 • Framgården 07:56
 • Harkevål 07:58
 • Norra Rävlinge 08:00
 • Rävlinge 1 08:01
 • Sandlyckevägen 08:03
 • Äng 08:04
 • Fryksta vattenverk 08:06
 • Vikstaskolan 08:10
Buss 1 (Tur Nr 1136) - påstigningsplats och tid
 • Stenen 08:15
 • Vikstaskolan 08:20
Buss 7 (Tur Nr 1149) - påstigningsplats och tid
 • Stenåsenskolan 08:15 
 • Vikstaskolan 08:20
Buss 10 (Tur Nr 1060) - påstigningsplats och tid
 • Frykenslingan 07:55
 • Apertin, Majorens väg 08:04
 • Apertin 08:07
 • Mogården 08:11
 • Halsmo 08:15
 • Fryksta vattenverk, udda veckor
 • Stolpen Måns Sveds väg 08:17
 • Vikstaskolan 08:25
Buss 7 (Tur Nr 1054) - påstigningsplats och tid
 • Täppåsen 07:35
 • Vikstaskolan 07:55

Sannerudsskolan F-9

BUSS 1 (TUR NR 1001) - påstigningsplats och tid
 • Jonsbol Nystuga 1 06:40
 • Renstad Lobacken 06:50
 • Smedserud Höglunda 07:00
 • Lene Lövåsen 07:10
 • Lene Annelund 07:20
 • Skårebol brofästet 07:25
 • Sannerudsskolan 07:45
 • Beles väg 16 07:50
 • Sannerudsskolan 07:55
BUSS 2 (TUR NR 1002) - påstigningsplats och tid
 • Karsbolsängen (trafikplatsen) 06:35
 • Gönäs 06:45
 • Gassebolskorset 06.47
 • Karsbol Åsen 06:55
 • Skogs gård 07:02
 • Frykfors Edvardsberg 07:03
 • Gunnita Högbacka 07:06
 • Fryksta Vattenverk 07:21
 • Frykenslingan 07:22
 • Lökene Mon 07:28
 • Apertin 07:29
 • Illberg 07:34
 • Sannerudsskolan 07:38
BUSS 3 (TUR NR 1003) - påstigningsplats och tid
 • Milhägne 06:50
 • Nilsby Hägne 06:55
 • Nilsby 06:55
 • Annita 07:08
 • Nedre Bondestad 1 07:10
 • Kattnäsvägen 07:15
 • Tollestatorps Gård 07:24
 • Tollesta Framvik 07:25
 • Tollestad 10 07:25
 • Tollestadbacken 07:25
 • Sandlyckevägen 07:25
 • Stenåsen skola 07:34 
 • Brages väg
 • Sannerudsskolan 07:40
BUSS 4 (TUR NR 1061) - påstigningsplats och tid
 • Sönnemyra 06:50
 • Frykåsen station 07:00
 • Nolby Gård 45:an VK 07:08
 • Bodetta där väste
 • Tröstad Grönlund
 • Korset Frykerudsvägen 07:18
 • Ö:a Glänne Nyhem 07:19
 • Östra Glänne Sanningen 07:22
 • Moholm 07:22
 • Tolita Granbacken 07:23
 • Tolita station 07:23
 • Trångstad Jonstorp 07:30
 • Trångsta Harsätterstorp 07:31
 • Trångstad 16 07:33
 • Rudstorp Gatback 07:35
 • Hannäs 07:37
 • Tollestad 10 07:38
 • Sannerudsskolan 07:40
BUSS 5 (TUR NR 1087) - påstigningsplats och tid
 • Råglanda 07:32
 • Trångstad 16 07:33
 • Sörbymyren 07:35
 • Sörby 2 07:40
 • Rud 07:42
 • Hannäsvägen 07:45
 • Sannerudsskolan 07:50
BUSS 4 (TUR NR 1154) - påstigningsplats och tid
 • Stinsens väg 5 07:45
 • Sannerudsskolan 07:50
BUSS 7 (TUR NR 1054) - påstigningsplats och tid
 • Skållerud 07:41
 • Rallaregatan 07:45
 • Korset Löpareg/cykelv. 07:45
 • Sannerudsskolan 07:52