Elevråd, matråd och skyddsombud

I elevrådet diskuteras aktuella frågor och här har eleverna chans att göra sin röst hörd. Här kan du läsa mer om hur elevrådets arbete går till.

Två representanter från alla klasser får vara med i elevrådet och rösta. Vi har elevråd var tredje vecka, först styrelsemöte sedan elevrådsmötet.

Styrelsen kan förbereda hur elevrådsmötet ska vara och hur vi gör/vad vi ska göra.

Vi representanter för elevrådet tar in idéer från klassen som vi för vidare till elevrådet. I elevrådet röstar vi om vi vill ta idén till rektorn.

Elevrådets sammansättning

Ordförande: årskurs 9

Vice ordförande: årskurs 8

Sekreterare: årskurs 9

Vice sekreterare: årskurs 8

Ledamöter: årskurs 9, årskurs 8, årskurs 7.

Matråd

En från varje klass representerar klassen i fråga om vad man tycker det ska vara för mat i matsalen och hur man tycker miljön i matsalen ska vara.

Elevskyddsombud

En elev från varje färg är elevskyddsombud. Att vara elevskyddsombud innebär att man går runt med rektorn och arbetsplatsens skyddsombud och tittar på saker i skolan som elever känner är läskiga, farliga eller bra för elever. Elevskyddsombud arbetar för att alla i skolan ska ha en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.