Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg söker du hos din hemkommun när du ska studera i en gymnasieskola som drivs av kommun eller landsting. Studerar du på en friskola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du istället vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg kan beviljas

  • om du på grund av lång resväg (minst 45 km enkel resa) måste inackordera dig på skolorten.

eller

  • om avståndet mellan hemmet och skolorten är mindre än 45 km men den totala restiden (inklusive väntetider) fram och åter mellan hemmet och skolan är minst två timmar per dag.

För bidraget finns ingen nedre åldersgräns men du kan längst få det till och med vårterminen det år du fyller 20.

Tänk på att du inte får ta emot inackorderingstillägg och Värmlandskort med gymnasiebiljett eller resebidrag samtidigt.

Information och villkor angående inackorderingstillägg.

Klicka här för att komma till ansökan.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att handlägga ansökan. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden rättslig förpliktelse.
Det är Kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.kil.se/dsf

Om du har frågor gällande inackorderingstillägg så kontakta Britt Nilsson per mejl eller telefon 0554-193 44.