Redan leverantör

Flera personer sitter i ett möte. Bilden är tagen uppifrån och på bordet ligger diagram, ipads och telefoner.

Vi genomför regelbundna uppföljningar av alla ramavtal under en avtalsperiod. Syftet är att uppnå de mål och ambitioner som ligger bakom upphandlingen.

Avtalets villkor och krav ligger till grund för uppföljningen. Det kan till exempel gälla:

  • kontroll av leverantörens ekonomiska stabilitet.

  • kontroll av att leverantören sköter sina redovisningar samt betalningar av skatter och avgifter.

  • kontroll av uppfyllande av krav på kvalitet, miljö, etik och social hänsyn.

  • kontroll av ekonomisk redovisning.

E-faktura

Sedan 1 april 2019 ska leverantörer, som ingått avtal med offentlig sektor genom upphandling, fakturera elektroniskt.

Här hittar du information om e-fakturor till och från Kils kommun.