Tillstånd för verksamhet

När du ska etablera ett företag kan du behöva tillstånd från olika myndigheter. I listan nedan hittar du information kring olika typer av tillstånd och länkar till våra blanketter och avgifter.

Generella frågor rörande företagsetableringar ställs till näringslivschef Mikael Kindberg, 0554-194 13.

Tillstånd

Blanketter, taxor och avgifter