Företagande i Kil

Järnvägen i riktning mot Kil


Kil är en utpräglad småföretagarkommun men det finns också större företag. Många är verksamma på en internationell marknad. Spridningen mellan olika branscher är stor och mångsidig.