Arbetsmarknad

Positiv utveckling inom verkstadsindustrin

Verkstadsföretagen har under många år haft stor betydelse för Kils industriella utveckling med flera stora ledande företag.

Bland annat finns produktion av arbetsbodar, gruvmaskiner och maskiner för utvinning av koppar. Inom verkstadsindustrin i Kil, finns bland annat ett särskilt stort kunnande inom svarvning och fräsning.

Den positiva utvecklingen inom verkstadsindustrin i Kil innebär att det finns en efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. 

Livsmedelsproduktion

I Kil finns även sedan lång tid ett genuint kunnande inom livsmedelproduktion.

Handel

I tätorten finns ett 50-tal handlare som erbjuder gemytlighet och personlig service, helt enkelt - handel utan stress. Här finns det du behöver.