Trottoarpratare

Du som vill ha en trottarpratare utanför din butik i Kil ska ansöka om det hos Kils kommun.

Genom ansökningsförfarandet vill vi säkerställa att trottarpratare i Kil placeras på ett sätt som gör att människor, leveranser och utryckningsfordon inte hindras.

Policy och ansökan

Läs de regler som gäller för trottarpratare i Kil

Klicka här för ansökan om tillstånd

Skicka ansökan till

Kils kommun
Samhälle och service
Box 88
665 23 KIL