Parkering

Vad kostar parkeringen?

Du kan parkera gratis i tätorterna utan att flytta bilen under 24 timmar, om inte skyltning säger annat. Det går bra att parkera längre än 24 timmar dag före söndag eller helgdag samt under röda dagar.

För att stävja felparkeringar har vi anlitat Karlstad kommun för parkeringsövervakning i Kils tätort.

Villkor för parkering finns i våra lokala trafikföreskrifter som du hittar i menyn.

Pendelparkering

Många åker med kollektivtrafiken, men behöver ta bilen en del av vägen. Därför finns det möjlighet att parkera i närheten av busshållplatser på dessa tre pendelparkeringar:

  • vid riksväg 61, Högboda

  • vid riksväg 45, infart Tolita väg 711

  • vid Lene station