Utvecklingsstöd

Kils och Forshagas kommuner har gemensamt utvecklingsstöd

Verksamheten innefattar all IT-teknik och utveckling av IT.

Utvecklingsstöds uppgift är att stödja och utveckla kommunens IT-miljö och att erbjuda verksamheterna en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT.

Verksamheten styrs av en gemensam nämnd som finns i Kils kommun.

Exempel på vad utvecklingsstöd gör

  • övergripande ansvar för strategier och metoder inom IT-området
  • hjälpa verksamheterna att förbättras och utvecklas med IT-teknik
  • driftansvar för kommunens IT-miljö, avseende nätverk, servrar, system och klienter
  • ansvar för inköp av lösningar, teknik och tjänster, system-, användar- och teknikstöd
  • projektledning/stöd vid interna/externa IT-projekt