Tillväxtutskott

Uppdrag

  • Säkerställer målen i perspektivet Hållbar utveckling.

  • Bereder förslag inom fysisk planering genom att föreslå översiktsplan och fördjupade översiktsplaner.

  • Bereder och föreslår detaljplaner för tillväxt.

  • Bereder frågor som rör kommunens bostadsförsörjning.

  • Bereder frågor som rör kommunens energiförsörjning.

  • Ansvarar för samarbeten avseende tillväxtfrågor i Karlstadsregionen och Region Värmland.