Tillväxtutskott

Uppdrag

  • Bereder utvecklingen inom fysisk planering genom att föreslå översiktsplan.
  • Bereder och föreslår detaljplaner för tillväxt.
  • Utskottet är styrgrupp för större investeringsprojekt i de fall styrgrupp ska tillsättas.
  • Följer utveckling inom arbetsmarknad och näringsliv. Lämnar förslag till åtgärder för att stärka kommunens arbetsmarknad och näringsliv.
  • Ansvarar för samarbeten avseende tillväxtfrågor i Karlstadsregionen och Region Värmland.
  • Ansvarar för att samarbeten med andra kommuner utreds och att förslag till samarbeten föredras för kommunstyrelsen.

Särskilt om arbetsformer

Utskottet består av sju ledamöter och sju ersättare.