Avgifter för serveringstillstånd, tobak, elektroniska cigaretter samt receptfria läkemedel

Avgifter gällande från 2023-01-01

Kommunfullmäktige har beslutat att avgifterna kopplas till prisbasbeloppet (med basår 2012) och räknas om årligen utan beslut av kommunfullmäktige.

Prövning av serveringstillstånd

Handläggningen av ansökan påbörjas inte förrän avgiften kommit tillståndsenheten tillhanda.

Stadigvarande serveringstillstånd

Nyansökan

  • till allmänheten/slutna sällskap: 9 975 kr
  • cateringtillstånd för slutet sällskap: 9 975 kr
  • gemensamt serveringsutrymme: 9 975 kr
  • provsmakning vid tillverkningsställe: 9 975 kr

Utvidgat tillstånd: 3 675 kr

Utökad serveringstid: 3 150 kr

Förändringar i bolagets ägarstruktur: 2 625 kr

Anmälan och godkännande av ny lokal - catering: 263 kr

Tillfälliga tillstånd

Tillfälliga tillstånd till allmänheten: 5 513 kr*

  • Tillägg per tillfälle vid olika serveringslokaler: 788kr

Högst fem tillfällen per ansökan omfattande en tidsperiod

om högst tre månader och samma serveringslokaler

  • gemensamt serveringsutrymme: 5 513 kr*
  • provsmakning vid arrangemang: 5 513 kr*

* Återbetalning vid avslag: 630 kr

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

  • första tillfället per kalenderår: 787 kr
  • 2:a till 12:e tillfället per kalenderår: 525 kr

Avgifter för kunskapsprov

Stadigvarande tillstånd till allmänheten cateringtillstånd: 2 100 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten/stadigvarande till slutna sällskap: 1 050 kr

Pausservering, provsmakning och tillfälligt tillstånd till slutna sällskap: 788 kr

I avgiften för kunskapsprov ingår två möjligheter att göra om provet.

 

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgift avseende tillfälliga tillstånd för alkoholservering till allmänheten tas ut i samband med ansökningsavgiften.

Fast tillsynsavgift per år: 2 363 kr              

Den fasta tillsynsavgiften avser alkoholservering året runt eller årligen under viss period till allmänheten, slutet sällskap samt trafikservering.

Rörlig tillsynsavgift

Avgiftsklass

Årsomsättning SEK

Avgift/år SEK

 

1

0 – 100 000

1 313

2

100 001 – 200 000

2 625

3

200 001 – 400 000

4 988

4

400 001 – 600 000

6 825

5

600 001 – 1 000 000

8 925

6

1000 001 – 2 000 000

10 500

7

2 000 001 - <

12 600

Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättningen av alkoholförsäljningen och betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller under viss tidsperiod.

Avgifter tobak, tobak, folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Avgift för ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd

av tobaksvaror: 9 032 kr

Avgift för ansökan om tillfällig försäljning av tobaksvaror: 5 645 kr

Tillsynsavgift per år för tobaksförsäljning: 5 645 kr

Registrerings- och tillsynsavgift/år för folkölsförsäljning: 1 838 kr

Tillsynsavgift/år vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 1 838 kr

Tillsynsavgift/år för detaljhandel med receptfria läkemedel: 1 313 kr

 

Avgifter för tobaksfria nikotinprodukter

Avgift för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter: 3 261 kr

Tillsynsavgift/år vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter: 1 838 kr

 

Avgifter vid samordnad tillsyn

Avgift för registrering av folkölsförsäljning när anmälan om tobaksfria nikotinprodukter görs samtidigt: 1 087 kr

Avgift för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter då anmälan om folkölsförsäljning görs samtidigt: 1 087 kr

Tillsynsavgift/år för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare då årlig avgift för tobaksförsäljning betalas samtidigt: 543 kr

Tillsynsavgift/år för folkölsförsäljning då årlig avgift för tobaksförsäljning betalas samtidigt: 543 kr

Tillsynsavgift/år för detaljhandel med receptfria läkemedel som även säljer tobak och/eller folköl och som betalar en årlig tillsynsavgift för detta: 788 kr