Stefan Holmstipendium

WEBB_20230606_PerAslund_Stefan_Holm.jpg

Stefan Holm tillsammans med Per Åslund, 2022 års stipendiat.

Kils kommuns Stefan Holmstipendium delas ut för förtjänstfull verksamhet inom idrott.

Stipendiet delas ut till person som uppträtt föredömligt och som är en god förebild antingen genom egna idrottsprestationer eller genom ledarinsatser inom Kils kommun.

Förslag på kandidater till stipendiet ska komma från föreningar eller privatpersoner i Kils kommun.

Stipendiet är årligt men kommunen kan avstå från att dela ut det om man anser att det inte finns någon lämplig kandidat.

Stipendiet ska kunna delas ut till samma person/förening mer än en gång.

Stipendiet är på 10 000 kronor.

Förslag skickas in senast 31 december till charlotta.anderberg@kil.se eller till Kils kommun Box 88, 665 23 Kil.

Märk kuvertet med "Stefan Holmstipendium"