Vattenverk och avloppsrening

Vatten- och avloppsverken (VA-verken) producerar dricksvatten i tre stycken vattenverk som ligger på olika ställen i kommunen.

  • Fryksta

  • Högboda

  • Nilsby

Vattenverket i Fryksta försörjer Kils tätort, Fagerås och Tolita med vatten. Samtliga vattenverk tar sitt vatten ur borrade brunnar, s k grundvatten.

VA-verken har dessutom tre avloppsreningsverk i Kil, Högboda och Nilsby. Gunnita och Tolita är anslutna till Kils reningsverk.

För att möjliggöra transport av vatten och avlopp i ledningarna finns dessutom 33 pumpstationer i kommunen.