Vatten och avlopp

VA-verken i Kil producerar dricksvatten till ca 11 000 invånare samt tar hand om och renar det använda avloppsvattnet.

Vi ansvarar för en av naturens viktigaste råvara och anser därför att det är viktigt att arbeta för att minska miljöpåverkan på både sjöar och natur. Dessutom styrs vår verksamhet till stor del av tillsynsmyndigheter.

Vattnets väg

Har du funderat hur dricksvattnet kommer till din kran eller vart vattnet tar vägen när du diskat duschat eller spolat i toaletten? Välkommen att läsa mer om vattnets väg genom Kil och lär dig hur ett så självklart livsmedel som vatten kommer till din kran och sedan försvinner lika spårlöst som det kom.

Studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök på Kils avloppsreningsverk för att berätta mer om vattnets väg och hur vi renar vattnet, dessutom åker vi också gärna ut till skolor eller annan verksamhet och berättar om vatten och avlopp.

Kontakta Ann Fryksenius för att boka ett besök.

I högerspalten hittar du en länk till bra material att använda i skolklassen.