Vatten

Vattenkran

Ungefär 70 procent av jordens yta är täckt av vatten.  Av det är det endast en procent som är sötvatten och som kan användas till dricksvatten.

Dricksvattnet i Kils kommun kommer från grundvatten som efter beredning i något av kommunens tre vattenverk distribueras ut i ledningsnätet.

Totalt producerar de tre verken 700 000 kubikmeter rent vatten varje år som används av privatpersoner, industrier, skolor och andra offentliga anläggningar.

I Sverige förbrukar vi genomsnitt cirka 150–200 liter per person och dag till olika ändamål.

Visste du att endast tio liter av dricksvattnet går till mat och dryck!

Tecnad bild som beskriver hur mycket vatten vi använder