Kontaktlista - vatten och avlopp

Faktura och debitering

0554-191 22
kahab@kils-avfallshantering.se

Övergripande frågor och taxor

Samhälle och service
Malin Lövendal, 0554-191 89

Chef fysisk och teknisk försörjning
Magnus Thyberg, 0554-195 27

VA-verken

Vattenledningar, dagvatten
Stefan Björkman, 0554-191 30 

Gatuavdelningen

Gatuchef
Vattenledningar, dagvatten
Stefan Björkman, 0554-191 30 

Felanmälan

Slamtömning

Oljeservice Olsäter AB, tfn 0552-310 77 eller 070-520 43 18
oljeserviceolsater@telia.com