Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kontaktlista - vatten och avlopp

Faktura och debitering

0554-191 22
kahab@kils-avfallshantering.se

Övergripande frågor och taxor

Samhälle och service
Malin Lövendal, 0554-191 89

Chef fysisk och teknisk försörjning
Magnus Thyberg, 0554-195 27

VA-verken

Vattenledningar, dagvatten
Stefan Björkman, 0554-191 30 

Gatuavdelningen

Gatuchef
Vattenledningar, dagvatten
Stefan Björkman, 0554-191 30 

Felanmälan

Slamtömning

Oljeservice Olsäter AB, tfn 0552-310 77 eller 070-520 43 18
oljeserviceolsater@telia.com

Mer information

Ägarbyte

Fyll i och skicka in blanketten via länken ovan vid ägarbyte vatten, avlopp, slamtömning, renhållning, fjärrvärme och fiber. 

VA-taxa

gäller från 2022-01-01

Slamsugningstaxa

gäller från 2020-01-01

ABVA

Allmänna bestämmelser för användandet av Kils kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Regler

för Kils allmänna VA-anläggning. Information till fastighetsägare.

Boka studiebesök

på Kils avloppsreningsverk.

Film: Vattnets väg i Kils kommun

- en bra förberedelse inför studiebesöket

Vattenskolan

Svenskt vattens informationssida med bra material att använda i skolklasser.