Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kontaktlista - vatten och avlopp

Faktura och debitering

0554-191 22
kahab@kils-avfallshantering.se

Övergripande frågor och taxor

Samhälle och service
Malin Lövendal, 0554-191 89

Chef fysisk och teknisk försörjning
Magnus Thyberg, 0554-195 27

VA-verken

VA-chef
Reningsverk, vattenverk
Kristian Rollof, tfn 0554-196 12

Drifttekniker, VVS, vattenmätare
Lars Persson,  mobil 076-725 84 48

Drifttekniker/projektledare
Johan Fryksenius, 070-432 64 31

Drifttekniker, elektriker
Joachim Matsson, mobil 070-246 62 86

Drifttekniker
Jakob Falk, mobil 073-910 05 36

Energiingenjör/projektledare
Ann Fryksenius, 0554-196 09

Gatuavdelningen

Gatuchef
Vattenledningar, dagvatten
Stefan Björkman, 0554-191 30 

Felanmälan

Slamtömning

Oljeservice Olsäter AB, tfn 0552-310 77 eller 070-520 43 18
oljeserviceolsater@telia.com

Mer information

VA-taxa

gäller från 2021-01-01

Slamsugningstaxa

gäller från 2020-01-01

ABVA

Allmänna bestämmelser för användandet av Kils kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Regler

för Kils allmänna VA-anläggning. Information till fastighetsägare.

Boka studiebesök

på Kils avloppsreningsverk.

Film: Vattnets väg i Kils kommun

- en bra förberedelse inför studiebesöket

Vattenskolan

Svenskt vattens informationssida med bra material att använda i skolklasser.