Kontaktlista - vatten och avlopp

Faktura och debitering

0554-191 22
kaab@kilsatervinning.se

Övergripande frågor och taxor

Samhälle och service
Malin Lövendal, 0554-191 89

Chef fysisk och teknisk försörjning
Magnus Thyberg, 0554-195 27

Kundtjänst tekniska avdelningen

Akuta frågor gällande vatten, avlopp, dagvatten, 0554-191 30 

Övriga frågor, 0554-196 10 

Felanmälan

Slamtömning

Oljeservice Olsäter AB, tfn 0552-310 77 eller 070-520 43 18
oljeserviceolsater@telia.com