Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Högboda reningsverk

Högboda reningsverk

Högboda reningsverk

I Högboda finns ett mindre reningsverk som är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten från 400 personer. Ingen industri är ansluten till verket. 

Behandlingen i verket består av mekanisk och kemisk rening. Järnklorid blandas med avloppsvattnet efter den mekaniska reningen varvid fosfor fälls ut och flockar bildas. De bildade flockarna kan sedan avskiljas i en sedimenteringsbassäng på samma sätt som vid reningsverket i Kil.

Det renade avloppsvattnet släpps ut till Lerbodaälven och vidare ut i sjön Värmeln.

Ett nytt reningsverk planeras i Högboda under 2017, som utöver dagens mekaniska och kemiska processteg även kommer att ha ett biologiskt reningssteg.

Mer information

VA-taxa

gäller från 2021-01-01

Slamsugningstaxa

gäller från 2020-01-01

ABVA

Allmänna bestämmelser för användandet av Kils kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Regler

för Kils allmänna VA-anläggning. Information till fastighetsägare.

Boka studiebesök

på Kils avloppsreningsverk.

Film: Vattnets väg i Kils kommun

- en bra förberedelse inför studiebesöket

Vattenskolan

Svenskt vattens informationssida med bra material att använda i skolklasser.