Byte av vattenmätare

matarkonsoll_forklaring_webb.jpgVi byter ut vattenmätaren hos våra abonnenter efter ett visst antal år. Det gör vi för att du och vi ska vara säkra på att mätaren fungerar som den ska och att vi tar betalt för rätt vattenförbrukning hos dig.

Vad är en vattenmätare?

Alla fastigheteter med kommunalt vatten ska ha en vattenmätare som mäter hur mycket vatten du gör av med.

Fastighetsägarens ansvar

Vattenmätaren tillhör Kils kommun. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas och att det finns fungerande avstängningsventiler på båda sidor om mätaren.

Varför byter vi vattenmätare?

Vattenmätaren ska enligt lag bytas med jämna intervall och för att du ska kunna vara säker på att vi tar betalt för rätt vattenförbrukning hos dig. Som abonnent får du ett meddelande om när det är dags att byta din vattenmätare.

Vad kostar det?

Det kostar inget att byta vattenmätaren, men vi måste ha möjlighet att byta mätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventiler behöver bytas ut. Det är du som fastighetsägare som ska underhålla installationen där mätaren sitter. Du får själv stå för kostnaden av eventuella reparationer, till exempel fungerande avstängningsventiler.

Att tänka på inför bytet

Eftersom vattenmätaren sitter inomhus behöver du ge vår personal tillträde till fastigheten när bytet ska ske.

Området kring vattenmätaren måste vara fritt från föremål för att installatören ska kunna utföra arbetet.

Kontrollera dina ventiler, se nedan.

Har du godkända ventiler?

Vid vattenmätaren sitter avstängningsventiler. Kontrollera märkningen på dessa ventiler. Ventiler med märkning LK580, LK581 eller LK582 är inte godkända. Våra montörer får inte arbeta med dem eftersom det finns risk för vatten- och personskador. Om du har en sådan ventil behöver du beställa och betala för att en behörig fackman byter ut den innan vi byter din vattenmätare. Kontakta en VVS-firma som kan byta ut felaktiga ventiler.

Ventilerna måste fungera för att du som fastighetsägare snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka och för att vi enkelt ska kunna byta din vattenmätare. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har fungerande avstängningsventiler.

ventil.jpg

Exempel på felaktig ventil.