Enskilt vatten

De som inte är anslutna till det kommunala dricksvattnet har ofta en egen vattentäkt i form av en grävd eller borrad brunn.

Det är fastighetsägarens eller ägarföreningens ansvar att se till att vattnet är hälsosamt och rent och sköts på rätt sätt.

Kvalitén och tillgången på vatten kan förändras över tid vilket betyder att det är viktigt med regelbundna provtagningar.  

Analys av dricksvatten

Kils kommun är inte längre delaktig i provtagning av enskilda vattenbrunnar. Du som vill analysera ditt dricksvatten kan själv ta kontakt med någon av de ackrediterade laboratorium som analyserar dricksvatten. Laboratorierna tillhandahåller flaskor för provtagning samt rådgivning. Analysresultatet skickas sedan direkt hem till dig.

Mer information

Mer information om enskilda brunnar och vad du bör tänka på innan och efter att en enskild brunn installerats finns att läsa i länkarna till höger.