Högboda vattenverk

Vattenverket i Högboda förser ca 125 personer i Högboda samhälle med dricksvatten.

Vattenverket byggdes 1973 och producerar i genomsnitt 30 m3 dricksvatten per dygn. Råvattnet utgörs av grundvatten som pumpas till vattenverket.