Eget omhändertagande av urin och latrin

I vissa fall kan det vara motiverat att kompostera avloppsfraktioner från det egna hushållet på tomten. Det kan vara aktuellt för fastigheter som är avlägset belägna och där det kan vara svårt att förvalta avfallet i kommunal regi.

I Kils kommun krävs en ansökan för att själv få ta hand om latrin, urin eller fekalier på tomten, detta enligt 35 § Lokala föreskrifter om avfallshantering. Det är främst tre olika fraktioner som man kan kompostera; källsorterad urin, fekalier och latrin. Latrin består av både fekalier och urin. Beroende på om det är källsorterad urin, fekalier eller latrin krävs olika typer av hanteringssätt och metoder. Läs mer

E-tjänst för ansökan om kompostering av latrin och omhändertagande av urin från separerande toaletter hittar du här.