Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Eget omhändertagande av urin och latrin

I vissa fall kan det vara motiverat att kompostera avloppsfraktioner från det egna hushållet på tomten. Det kan vara aktuellt för fastigheter som är avlägset belägna och där det kan vara svårt att förvalta avfallet i kommunal regi.

I Kils kommun krävs en ansökan för att ta omhand latrin, urin eller fekalier på tomten, detta enligt 35 § Lokala föreskrifter om avfallshantering. Det är främst tre olika fraktioner som man kan kompostera; källsorterad urin, fekalier och latrin. Latrin består av både fekalier och urin. Beroende på om det är källsorterad urin, fekalier eller latrin krävs olika typer av hanteringssätt och metoder. Läs mer

Blankett för ansökan om kompostering av latrin och omhändertagande av urin från separerande toaletter hittar du här.

Mer information

VA-taxa

gäller från 2021-01-01

Slamsugningstaxa

gäller från 2020-01-01

ABVA

Allmänna bestämmelser för användandet av Kils kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Regler

för Kils allmänna VA-anläggning. Information till fastighetsägare.

Boka studiebesök

på Kils avloppsreningsverk.

Film: Vattnets väg i Kils kommun

- en bra förberedelse inför studiebesöket

Vattenskolan

Svenskt vattens informationssida med bra material att använda i skolklasser.