Kontakta oss

Du hittar oss på Storgatan 49 i huset med skylten Samhällsbyggnad. Öppet måndagar 10-12 och 13-15. Öppet endast för bokade besök.

 

 

Alija Tandirovic
Myndighetschef
0554-192 19

 

 
   

 

Dzejna Mujanovic
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0554-191 58

- Hälsoskydd (hygienlokaler, frisörer  mm) 
- Renhållningsdispenser utom slam
- Samlingslokaler/skolor
- Klagomål på hundar och katter
- Radon
- Legionella
- Nedskräpning i naturen 

   

 

Sandra Bergman
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0554-193 30

- Miljöskydd
- Klagomål på nedskräpning, skrotbilar med mera.
- Cisterner  

   

 

Karolina Hakala
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0554-193 11

- Livsmedel

   

 

Mattias Skröder
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0554-191 61

 

- Enskilda avlopp
- Värmepumpar