SISU- och Dömleleden

SISU-leden viker av från Falletleden strax norr om ridhuset och följer Ömansmilen till den norra grenen av skogsbilvägarna vid Granskogen.

Karta SISU- Dömleleden

Leden fortsätter därefter ut mot Dömlevägen vid Backberget. SISU-leden går till SISU-gården i Forshaga och Dömleleden viker av via Dömle till Skidstugan i Deje. 

På toppen av slalombacken i Dömle har man en härlig utsikt över Smårissjön. Under sommarhalvåret kan man äta lunch på golfrestaurangen Restaurang Kvarnen. På Dömle Herrgård finns även övernattningsmöjligheter.

Lederna går genom mycket varierad terräng, skogstyper och underlag. Långa sträckor går lederna på lättforcerade skogsbilvägar och stora stigar medan andra delar passerar rejält kuperade partier där man får vara beredd att lyfta på benen. Då leden tangerar och passerar vägen Apertin - Dömle på flera ställen finns möjligheter att dela upp sin vandring. Längs lederna finns flera kolbottnar. SISU-leden passerar resterna av en fornborg vid Nybacka.

Forshaga kommuns hemsida finns en samlingssida över deras vandringsleder. I Forshagas material kallas båda lederna för ”Forshagaleden”.