Gemensam avfallsbehållare

 

Två fastighetsägare med angränsande fastigheter kan efter ansökan hos myndighetsnämnden få använda gemensamma kärl för hushållssopor. Hushållen får sammanlagt bestå av högst fyra personer. Båda fastighetsägarna betalar grundavgift men delar på hämtningsavgiften.

Delad faktura skickas separat till sökande och medsökande.

Här hittar du blanketten Ansökan om gemensamma avfallsbehållare 

Här kan du se den aktuella avgiften för tillstånd om gemensamma avfallsbehållare.