Naturreservat

Bild på RennstadsnipanI Sverige bildas de flesta naturreservat av Länsstyrelsen i respektive län, men även kommunerna kan bilda reservat. I Kil finns fyra naturreservat.

Ett naturreservat är skyddat med stöd av miljöbalken. Länsstyrelsen eller kommunen är förvaltare för naturreservaten och är ansvariga för skötseln. En tillsynsman sköter tillsyn och ser till att reservatsföreskrifterna följs. 

Naturreservat i Kil

I Kils kommun finns fyra naturreservat, Ravinerna vid Apertin, Kilsravinerna,Rennstadssnipan och Krokstadön.

Länsstyrelsen står för skötsel av Ravinerna vid Apertin, Krokstadön och Renstadsnipan. Kommunen ansvarar för skötseln av Kilsravinerna. 

I menyn finner du mer information om reservaten.