Befrielse från att lämna hushållsavfall

Ansökan om befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 

Nedanstående förutsättningar gäller för att kunna få befrielse från sophämtning:

  • endast sporadiska dagsbesök av tillsynskaraktär, t.ex. gräsklippning, titta till huset med mera
  • inga övernattningar
  • ingen matlagning
  • förhållandena ska gälla mer än en säsong
  • avfall får inte transporteras själv

Vid beviljad befrielse betalar fastighetsinnehavaren grundavgift, en fast årlig avgift, men befrias från hämtningsavgiften. Grundavgiften gäller både åretrunt- och  fritidsboende.

Här hittar du blanketten Ansökan om befrielse från att lämna avfall till Kils Återvinning. 

Avgift

För beslutet om befrielse från att lämna hushållsavfall tas en avgift ut. 

Här kan du se den aktuella avgiften. 

Beslutet om befrielse gäller i tre år. Önskas fortsatt befrielse måste en ny ansökan lämnas in.