Rävar och skabbrävar

Räv står i djup snöRävar betraktas inte som en olägenhet för människors hälsa och hanteras inte av myndighetsstaben.

I vissa fall kan dock de kommunala skyttarna vara behjälpliga genom att avliva skabbangripna rävar för att förkorta lidandet för djuret.