Lövenstrand

Lövenstrandsleden går genom varierad natur från Kils samhälle, förbi gamla OK-stugan och till Frykstahöjden. Du kan också följa naturstigen tillbaka och avsluta din vandring vid gamla OK-stugan.

Karta Lövenstrand

Naturstigen

Naturstigen är en del av Frykenleden. Längs den 3,2 kilometer långa stigen får man uppleva ett varierat växt- och djurliv. Stigen passerar bland annat Dikartorpsravinen (biotopskyddsområde), ädellövsplantering och ängsmarker. 

Våtmark med djurhägn

Mitt i Lövenstrandsområdet har kommunen anlagt en våtmark med dammar. En betesmark håller också på att restaureras. Betesdjuren varierar mellan får, grisar, alpackor och high land cattle. Stigarna i Lövenstrandsområdet är lättframkomliga för barnvagnar och rullstolar.  

Informationsskyltar

Längs naturstigen finns flera informationsskyltar där du kan läsa om de växter och djur du kan stöta på. På vissa platser finns det bänkar och bord. För att underlätta vandringen och göra stigen lättillgänglig har vi lagt ut broar och trappor på vissa ställen. Skriv gärna en hälsning i besöksboken vid djurhägnen.

Stigen är lätt att ta sig fram på men den har några branter. Rejäla skor rekommenderas.

Grön trivselplan

Det finns en Grön Trivselplan för Lövenstrand. Syftet med den är att öka trivseln för människor som vistas i området och att ge förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Läs mer om planerna för Lövenstrand här.