Klagomål

Soluppgång med orange himmel över hustaken.

De ärenden som anses vara en olägenhet för människors hälsa eller miljön handläggs av miljökontoret.

Den störning eller olägenhet som du anmäler ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön i miljöbalkens mening. Det innebär till exempel att störningen inte kan vara tillfällig eller ringa. Du ska först kontakta verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren och påtala störningen eller olägenheten och ge denne möjlighet att åtgärda problemet. Om inte det hjälper kan du kontakta miljökontoret.

Har du problem med boendemiljön kan du använda vår e-tjänst.

Mer information om matförgiftning hittar du här.

En störning kan till exempel vara utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, förorenat dricksvatten, bristfällig hygien i livsmedelslokal, industribuller, dålig inomhusmiljö såsom fukt, mögel, temperatur, radon, buller och ventilation, eller olägenhet orsakad av djurhållning.

Exempel på störningar som miljökontoret inte handlägger

  • Lösspringande katter eller hundar.
  • Klagomål på vilda djur som till exempel kråkor och duvor. Kontakta i första hand din fastighetsägare.
  • Ovårdad tomt – kontakta byggnadskontoret.
  • Arbetsmiljöfrågor – kontakta Arbetsmiljöverket.
  • Vanvård eller misskötsel av djur – kontakta länsstyrelsen i Värmlands län

Anonyma klagomål

Det är möjligt att lämna in anonyma anmälningar men de är ofta svårare att handlägga effektivt. Om du väljer att vara anonym kan kommunen inte göra någon återkoppling och eventuella beslut kan inte skickas till dig. Du kan inte vara anonym om du skickar in ett klagomål via e-post. För klagomål som skickas in via e-post kommer e-postadressen att bli offentlig. Man kan inte ange sina personuppgifter i en skrivelse för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym. Inkommen skrivelse är en offentlig handling. Tänk på att inte presentera dig och använda dolt nummer när du ringer och vill vara anonym.