Falletleden

Falletleden, cirka 5,5 kilometer, viker av från Frykenleden strax norr om Frykenbaden och följer Pickerudsbäckens ravinsystem söderut och ansluter åter på Frykenleden vid fornlämningen Frykstad Clara Elf järnvägs gamla banvall vid ridhuset.

Karta Falletleden

Om du utgår från Frykenbaden och går ”varvet runt” blir sträckan drygt 8 kilometer. Golfbanan (med restaurang), brukshundsklubben (vissa kvällar finns fika till försäljning) och scouternas vindskydd ”Knophult” ligger vid leden.

Leden är  en del av tidigare Grinnaleden och den gamla Frykenleden. Längs leden finns flera bäckraviner, bäverdammar, nyckelbiotoper och kulturlämningar. 

Sträckan är måttligt kuperad och de leriga ravinslänterna kräver rejäla skodon.