Kompostering

Kompostering av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

Anmälan om kompostering av matavfall

För att få kompostera matavfall måste man lämna en skriftlig anmälan. Det ställs krav på att man har en skadedjursäker kompostbehållare som fungerar året runt. Det är viktigt att komposten sköts på ett bra sätt så att inte olägenheter uppstår.

Här hittar du blanketten för anmälan om kompostering av matavfall.

Här kan du se den aktuella avgiften för anmälan om kompostering.