Lantbruk och växtskyddsmedel

Får i sommarhage på Lövenstrand

Miljölagstiftningen reglerar hur lantbruk ska skötas för att inte skada människans hälsa och miljön negativt. Kommunen är tillsynsmyndighet för de flesta gårdar.

Vid lantbrukstillsyn enligt miljölagstiftningen går vi bland annat igenom gödselhantering, spridningsarealer, hantering av eventuella bekämpningsmedel, avfallshantering och förvaring av diesel- och eldningsolja.

Du som lantbrukare kan även få hjälp av Myndighetsstaben med frågor som rör din verksamhets hantering av gödsel, kemikalier, avfall, döda djur med mera.

Läs mer om gödsel.