Kils naturstig

Yv över FrykenHar du någonsin gått naturstigen i Kil? Om du inte har gjort det, så rekommenderar vi dig att åka till gamla OK-stugan och därifrån följa de vita markeringarna som visar naturstigen.

Kils naturstig

Naturen du möts av gör dig inte besviken. ”Många Kilsbor blir överraskade av den fina natur som finns bara några minuter från Kils centrum” säger Bengt Kolthoff som för flera år sedan fick idén till naturstigen när han gjorde en naturinventering i området.

Naturen

Olika trädslagNaturstigen går i en rundslinga som utgår från gamla OK-stugan.

Längs den 3, 2 km långa stigen får man uppleva växt- och djurriket från en av dess bättre sidor. Man kan se över trettio olika trädslag, bland annat vanliga träd som gran, björk, asp, en och tall men också mer ovanliga som ek, lärk, bok och lind.

Dessutom har man stor chans att se vilda djur som rådjur, grävlingar, älgar, rävar eller ekorrungar?

För att inte tala om det rika fågellivet. Fågelholkar och speciella uggleholkar har satts upp till fördel för skogens invånare.

EkorrungeVid rätt årstid kan man hitta hallon såväl som smultron och björnbär längs stigen. En del av naturstigen går över den gamla banvallen.

Har man lust så kan man  stanna längs vägen, om inte för att vila så för att njuta av den vackra utsikten. Man kan också fortsätta till Fryken för att ta sig ett dopp.

Besökarnas bästa

Rastplats längs stigenDet finns flera informationsskyltar uppsatta längs stigen, med information om de växter och djur som man kan stöta på. Det finns även kartor så att man lättare ska kunna orientera sig.

Vid de allra vackraste platserna finns bänkar och bord där man i lugn och ro ska kunna njuta av det man ser.

För att underlätta vandringen och  göra stigen tillgänglig för fler finns broar och trappor.

Gröngöling ungeLängs vägen finns även en besöksbok där man kan skriva en hälsning.

Vilka går stigen?

Enligt Kolthoff går folk stigen för naturupplevelsen, men det är också många som söker sig dit för motionens skull. Det går utmärkt att stavmotionera eller jogga längs stigen. Dessutom tränar det ojämna underlaget fotleder och balanssinne.

GrävlingsgrytSkolklasser besöker stigen för att byta ut skolmiljön mot någonting helt annat.

Att gå naturstigen är en fin möjlighet att lära sig om naturen samtidigt som man upplever den.

På grund av att naturen ständigt förändras kan man gå stigen många gånger men ändå uppleva nya saker varje gång.