Ömansmilen

Ömansmilen, 12 kilometer, röjdes ursprungligen av Karl Öman och användes tidigare flitigt av Friluftsfrämjandet, när de hade sin klubblokal vid gården Grinna. Själva Ömansmilen börjar och slutar i höjd med ridhuset i Lökeneskogen.  

Sträckning

Om man utgår från Frykstastugan är Ömansmilen 12 kilometer lång. Från Frykstastugan följer man Frykenleden och Falletleden fram till ridhuset i Lökeneskogen. Där viker Ömansmilen av till höger.

Du följer sedan SISU-leden fram till norra skogsbilvägen vid Granskogen där SISU-leden viker av åt höger. Ömansmilen fortsätter sedan över ett höjdparti innan den vänder åter mot söder förbi Ånaholm, bågskytteklubben och motocrossbanan innan cirkeln sluts vid ridhuset.

Du som gillar variation kan välja att följa andra stigar, till exempel den grönmarkerade Greenleden åter till Frykstastugan. Greenleden är 10 kilometer lång.

Framkomlighet

Leden är måttligt kuperad och följer stigar av olika storlek och samt delvis grusväg. Rejäla skor krävs då vissa sträckor är fuktiga året om.

Karta Ömansmilen

Ömansmilen