Djur

Vill du hålla med tamdjur inom detaljplanelagt område, undrar du vart hunden får bada eller har du frågor om de vilda djuren i vår natur?

Det är några av de frågor du kan få svar på under djursidorna. Här finns information både om de tama och de vilda djuren.