Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunala skogar

Skog

Kils kommun äger cirka 732 hektar skog. Större delen ligger nära tätorten och det är mest röjnings- och gallringsskog. Det vanligaste trädslaget är gran. Kommunen arbetar efter en Grön skogsbruksplan. Just nu avverkar vi skog i flera områden. Läs mer om vilka områden som berörs.

Den gröna skogsbruksplanen hjälper oss att ta extra stor hänsyn till naturvärden och rekreationsvärden. Kommunens skogsbruk är också miljöcertifierat enligt PEFC

Av kommunens skog är ca 13 % procent avsatt som skog med naturvärden. Den skogen har klassningen naturvård i den Gröna skogsbruksplanen.

Inom den klassen finns

  • NO naturvård orört: 6, 75 %
  • NS naturvård skötsel: 5, 2 %
  • PF produktion med förstärkt hänsyn: 1, 3 %

Kommunen har även biotopskyddsområden som ingår i NO naturvård orört.