Stigar i Kilsravinerna

Kilsravinerna

Genom naturreservatet Kilsravinerna går Skutbergsleden. Från den kan du göra en avstickare in på Naturstigen, där det finns skyltar med information om växt- och djurliv.

Om du vill tränga ännu djupare in i reservatet finns Kolthoffs stig som sträcker sig långt västerut till delar som tidigare har varit mer otillgängliga.

Titta i besöksfoldern för Kilsravinerna. Där finns en karta över stigarna.