Övriga djurslag

Enligt 2 § i lokala hälsoskyddsföreskrifter för Kils kommun krävs det tillstånd för att få hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • reptiler inom område med detaljplan

För att få tillstånd ska man visa att djurhållningen inte orsakar olägenhet för grannar eller miljön.

Tänk alltid på följande

  • djurhållningen får inte orsaka buller (tex. tuppgalande)
  • förvara foder på ett sådant sätt så att det inte drar till sig skadedjur
  • lukten från gödsel får inte vara störande för omgivningen
  • hantera gödsel så att det inte förorenar dricksvattenbrunnar eller vattendrag i närheten

Miljökontoret bedömer inte djurhållningen ur djurskyddssynpunkt, Länsstyrelsen kan kontaktas för att se vilka krav som gäller i djurskyddslagstiftningen.

Du ansöker skriftligt om tillstånd för att hålla djur inom område med detaljplan. Ange en kort beskrivning om djur, hållande, rutiner om gödselhantering, foderförvaring samt att du skickar intyg/medgivande från berörda grannar. En ritning över fastigheten ska bifogas som visar var du eventuellt planerar placera inhägnad eller andra anordningar.

Ansökningsblanketter hittar du här:

Djurhållning inom detaljplanelagt område - ansökan 

Tillstånd för innehav av reptiler i detaljplanelagt område - ansökan 

För prövning av ärende tar myndighetsstaben ut av kommunen fastställd taxa.