Viltolyckor

Rådjur springer över en väg

Den som kör på ett djur måste rapportera det till Polisen på SOS-numret 114 14. Alla viltolyckor måste rapporteras, oavsett om djuret är skadat eller inte.

Rapporteringsplikten gäller för älg, rådjur, vildsvin, dovhjort, kronhjort, björn, varg, utter, järv, örn och mufflon. Att inte anmäla är straffbart.

Mer information och råd vid en viltolycka finns på polisens webbplats.