Djur inom detaljplanelagt område

Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Kils kommun krävs det tillstånd för att ha vissa djur inom område med detaljplan. Detta gäller för:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin,

  • pälsdjur eller fjäderfä (som inte är sällskapsdjur)

  • orm

Vill du söka tillstånd för att ha något av dessa djur, använd någon av följande blanketter:

Djurhållning inom planlagt område - ansökan

Tillstånd för innehav av reptiler i detaljplanelagt område - ansökan