Naturvårdsprogram

Ett naturvårdsprogram går först och främst ut på att samla befintlig kunskap kring värdefull natur och på olika sätt bidra till att värdena finns kvar även i framtiden.

Programmet ska även utgöra kommunens långsiktiga handlingsplan där mål och åtgärder för naturvårdsarbetet sätts upp.

Programmet är uppbyggt i två delar; en programdel med fakta och en objektsdel med objekt i Kil som har ett högre naturvärde än vardagsnaturen samt tillhörande karta.

Här finns naturvårdsprogrammet och

objektsdelen som antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2007.   

Objektsdel

 I listan nedan kan du ta del av objekten från objektsdelen var för dig: