Allmän metallvingesvärmare

Allmän metallvingesvärmare. Foto:Mats Notini

Allmän metallvingesvärmare är en av de slåttergynnade ängsfjärilar som minskat kraftigt i Sverige. Den flyger under juli månad oftast på torra, blomrika ängs- och hagmarker.

Den är en ivrig blombesökare och aktiv i solsken. Den är lätt att se med sin starka färg. Vingbredd 24-32 millimeter. Arten är rödlistad i kategorin NT (nära hotad).

Läs mer om allmän metallvingesvärmare här.