Tjänstegarantier

Det här är myndighetsnämndens tjänstegarantier. Garantierna gäller avloppsärenden, värmepumpar och renhållningsdispenser.

  • Vi beslutar i enkla ärenden inom sex veckor från det att du lämnat kompletta handlingar till oss. För ärenden som går till nämnden gäller åtta veckor.

  • Om vi inte håller garantin debiterar vi dig ingen avgift.

Undantag juni till augusti

  • Tjänstegarantin gäller ej under tiden 1 juni – 31 augusti.