Radon

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar och som förekommer naturligt i marken. Radon kan tränga upp genom marken in i byggnader och bostäder. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial till exempel blåbetong.

Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att ca 500 personer dör årligen i lungcancer orsakad av radon.

Att mäta radon är enkelt. En långtidsmätning tar minst två månader och ska göras under eldningssäsongen.

Dosor för radonmätning kan du beställa hos något av de ackrediterade mätlaboratorierna.