Skutbergsleden

Spång i KilsravinernaSkutbergsleden går mellan Sannerudsvallen i Kil och Skutbergets motionscentral vid Vänerns strand. Leden är 24,3 kilometer och 1,5 kilometer går genom Kils kommun.

Karta Skutbergsleden

Vid en vandring på leden passerar du genom varierande natur. Norrut övergår Skutbergsleden i Frykenleden.

Leden går igenom naturreservat Kilsravinerna som ligger söder om riksväg 61.

Reservatet sträcker sig ned till Hyndalsån som rinner i huvudravinen och även utgör kommungräns mot Karlstad.

Naturen i ravinerna är mycket varierande. Platåerna och slänterna består av granskog medan dalbottnarna domineras av lummig lövskog med hög undervegetation av bl.a. strutbräken. Många hackspettar trivs i området då de det finns gott om insekter i den döda veden. En bäverdamm finns vid den bro där vandringsleden korsar Hyndalsån. Nere i ravinerna erbjuds dessutom lugn och ro då trafikbruset från den närbelägna riksvägen inte når hit.

Stigarna i ravinerna är starkt kuperade och kräver rejäla skodon.