Kommunala ansvarsarter och biotop

Kils kommuns ansvarsarter och ansvarsbiotop är arter eller biotop som kommunen har extra ansvar att skydda och bevara. Arterna ska också tillsammans med sina livsmiljöer vårdas.

Kils ansvarsarter

Dessa arter har på ett eller annat sätt svårt att överleva i landskapet idag.

Kils ansvarsbiotop

Har du sett våra ansvarsarter?

Rapportera gärna till Kils kommun så att vi får en bättre uppfattning av var de finns, så att vi kan göra eventuella insatser för dem.