Schaktmassor

Hjulastare

Att återanvända schaktmassor för anläggningsändamål är positivt, man bevarar då ändliga resurser av exempelvis grus och sand samt att avfall som går på deponi minskar. Att återanvända massor är dock inte helt riskfritt för miljön. Massor som återanvänds kan innehålla olika föroreningar och skräp vilket kan medföra att föroreningar ökar i mark, luft och vatten.

Schaktmassorna i sig är inte avfall, det är innehållet i massorna som avgör om dessa är ett avfall eller inte. Som verksamhetsutövare (beställare av schaktning) har man ansvar att kontrollera massorna och se till att det tas om hand på ett riktigt sätt utifrån dess egenskaper. För att få återanvända massor krävs ibland en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöbalken.

Du kan läsa mer här, Information om schaktmassor.

Du är också välkommen att kontakta myndighetsstaben på Kils kommun eller länsstyrelsen om du har ytterligare frågor.