Lokal för hygienisk behandling, solarieverksamhet och bassängbad

Tatuerare tatuerar

Du som har verksamhet som erbjuder hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta måste anmäla det till myndighetsnämnden.

Enligt § 38 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är anmälningsplikten kvar för verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmittaDetta sker genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande eller stickande verktyg.

Ny lag från 1 juli 2021

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen gäller från och med 1 juli 2021. I samband med den har även ändringar gjorts av 38§ i förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd. Det som har tillkommit som anmälningspliktig verksamhet är: barberare, öronhåltagning med steril engångskassett, nagelsalonger och pedikyrverksamhet som använder stickande/skärande verktyg.

Anmälan

Använd följande blanketter, du hittar dem bland våra e-tjänster.

  • Anmälan bassängbad
      
  • Anmälan yrkesmässig hygienisk verksamhet

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Enligt 45§ förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd har kommunerna tillsyn över verksamheter som tidigare var anmälningspliktiga, men som efter den 1 januari 2008 inte längre är det. Detta gäller tex. vårdlokaler,samlingslokaler, hotell, hygienisk behandling som inte innebär risk för blodsmitta.

Är du verksamhetsutövare och behöver ytterligare information, kontakta myndighetsstaben.